Viktig å huske ved søknad om pass

I forbindelse med første søknad om pass, og passfornyelse, er det fort gjort å glemme enkelte små detaljer. Her har vi samlet en huskeliste over viktige ting du må huske for å gjøre jobben enklere for deg.

Aller først et viktig tips: På generell basis anbefales det at du er ute i god tid når du skal søke om pass, eller fornye et pass.

Politiet opplyser at det spesielt i sommerperioden, april til august, er ekstra stor pågang ved mange politidistrikt.

Siden de ulike politidistriktene ønsker å prioritere egne søkere kan du risikere å bli henvist til ditt eget politidistrikt dersom køen er lang.

Huskeliste

* Gyldig legitimasjon.
* Søker må ha norsk fødselsnummer.
* Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn (mer om dette lenger ned).
* Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass.
* Penger eller kort (ikke kredittkort) til betaling av passgebyr.
* Pass koster kr 450 for personer over 16 år - per juli 2013.
* Pass koster kr 270 for barn under 16 år - per juli 2013.

Alle som skal søke om pass må møte personlig.

Ta med legitimasjon

Passet fungerer som legitimasjon. Derfor er det opplagt at man må ha god legitimasjon i bunnen når man skal søke om pass eller fornye et gammelt pass.

Nedenfor gjengir vi hva politiet selv oppgir som legitimasjonskrav med passøknad:

Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

* Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde.
* Eventuelt tidligere utløpt pass.
* Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger.
* NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Huskeliste ved pass til barn og ungdom

Politiet.no har også laget en huskeliste som er ekstra nyttig å ta en grundig titt på før man oppsøker sitt politidistrikt med tanke på søknad om pass eller passfornyelse til personer under 18 år:

* Passøkeren må være til stede. Dette gjelder også spedbarn.
* Ta med et passbilde når barnet er under tre år. Det stilles spesielle krav til passbildet (mer om dette via politi-linkene nedenfor). Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder av svært små barn.
* Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.
* Gyldig legitimasjon for den som møter sammen med passøkeren.
* Fullmakt fra den andre forelderen, se link til fullmaktskjema via politi-linkene nedenfor.
* Gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne fra den andre forelderen.
* Penger/kort for betaling av passgebyr.

Siste nytt om pass

NyttPass.no gjør oppmerksom på at regler og priser rundt dette med søknad om pass og fornyelse av pass kan endres.

Vi anbefaler derfor alltid at man også tar en siste sjekk på politiets egne nettsider for pass før du skal søke om eller fornye pass, eller du skal ut på reise til utlandet - se link nedenfor.