Slik søker du om nytt pass

Er du klar for reise, og har ordnet fly, hotell og leiebil, men enten mangler pass eller trenger å fornye pass som er i ferd med å løpe ut, henvender du deg til politidistriktet.

Politiet anbefaler at du tar med passet på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området.

Pass er et viktig dokument ved reiser

- Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking, heter det på politiets nettside.

- Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer, heter det videre.

Vær også oppmerksom på at grensekontroll på såkalte indre Schengen-grenser er noe som kan bli innført på kort varsel.

Med ovenstående som bakteppe er det viktig at man er utstyrt med passet sitt ved reiser ut av Norge.

Vær ute i god tid

Det er litt ulikt fra politidistrikt til politidistrikt, men generelt anbefales det at du er ute i god tid når du skal søke om pass, eller fornye passet.

Spesielt i sommerperioden, april til august, er det ekstra stor pågang ved mange politidistrikt.

Siden de ulike politidistriktene ønsker å prioritere egne søkere kan du risikere å bli henvist til ditt eget politidistrikt dersom køen er lang.

Legitimasjon må medbringes

Passet i seg selv er et viktig dokument som legitimasjon. Med det som utgangspunkt sier det seg selv at man må ha god legitimasjon i bunnen når man skal søke om pass eller fornye et gammelt pass.

Dette er hva politiet selv opplyser som legitimasjonskrav med passøknad:

Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

* Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde.
* Eventuelt tidligere utløpt pass.
* Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger.
* NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Bekrefte statsborgerskap

- Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap må rettes til Utlendingsdirektoratet, poengterer politiet på sin nettside.

Nyttig huskeliste ved søknad om pass eller fornyelse av pass

* Gyldig legitimasjon.
* Søker må ha norsk fødselsnummer.
* Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn (mer om dette lenger ned).
* Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass.
* Penger eller kort (ikke kredittkort) til betaling av passgebyr.
* Pass koster kr 450 for personer over 16 år - per juli 2013.
* Pass koster kr 270 for barn under 16 år - per juli 2013.

Alle som skal søke om pass må møte personlig.

Pass for barn og ungdom

Politiet opplyser at den som skal få utstedt pass selv må møte opp på passkontoret. Dette gjelder også spedbarn. Minst en forelder må være med og begge må samtykke i at barnet får pass.

- Passet må signeres, men det gjelder ikke barn under 10 år eller den som ikke kan skrive navnet sitt. I slike tilfeller angis det "Not able to sign" i signaturfeltet, skriver politiet på sin hjemmeside.

Det er viktig å merke seg at foreldre ikke skal skrive under på vegne av barnet, men må være med fordi de skal gi sitt samtykke til passutstedelsen.

Politiet poengterer at dersom både far og mor har foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Den av foreldrene som møter opp må ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter.

Huskeliste for søknad om pass til barn og ungdom

Politiet.no har laget en huskeliste som er ekstra nyttig å ta en grundig titt på før man oppsøker sitt politidistrikt med tanke på søknad om pass eller passfornyelse til personer under 18 år:

* Passøkeren må være til stede. Dette gjelder også spedbarn.
* Ta med et passbilde når barnet er under tre år. Det stilles spesielle krav til passbildet (mer om dette via politi-linkene nedenfor). Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder av svært små barn.
* Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.
* Gyldig legitimasjon for den som møter sammen med passøkeren.
* Fullmakt fra den andre forelderen, se link til fullmaktskjema via politi-linkene nedenfor.
* Gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne fra den andre forelderen.
* Penger/kort for betaling av passgebyr.

Siste nytt om pass

NyttPass.no gjør oppmerksom på at regler og priser rundt dette med søknad om pass og fornyelse kan endres.

Vi anbefaler derfor alltid at man også tar en siste sjekk på politiets egne nettsider for pass før du skal søke om eller fornye pass, eller du skal ut på reise til utlandet - se link nedenfor.