Når kan du få utstedt nødpass

Ved enkelte situasjoner kan et såkalt nødpass være en god og reddende løsning. I den forbindelse er det noen punkter du som reisende bør være kjent med.

Aller først er det viktig å ha i bakhodet at ikke alle land godtar nødpass.

- I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Passet kan ikke benyttes ved innreise til bl.a. USA. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass, heter det på hjemmesiden til politiet.

Der kan man også lese at man som hovedregel skal henvende seg til sitt lokale politi når man skal søke om nødpass.

Om man derimot mister passet i utlandet er det den nærmeste norske utenriksstasjonen som hjelper deg.

Hastverk med å få pass

Politiet informerer om at dersom du ikke rekker å bestille et ordinært pass før du skal reise, kan du i visse tilfeller få utstedt nødpass hos dem.

Rådene da er at du må husk å ta med eget passfoto til nødpass.

For at du skal kunne få nødpass er det et krav at du må dokumentere at reise er nært forestående.

I tillegg til at nødpasset koster det samme som et ordinært pass er det ekstra viktig å notere seg at det kun er gyldig for én enkelt reise.

- Nødpasset må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge, står det å lese på Politiet.no.

Nødpass bare i noen tilfeller

Nødpass utstedes i følge politiet kun i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i følge dem i hovedsak være i følgende tilfeller:

* Når ordinært pass ikke er mottatt innen 10 arbeids-/virkedager etter at søknad ble innlevert og utreise er nært forestående.
* Et gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise.
* Når det er akutt behov for pass pga sykdom/død i nær familie.
* Uforutsette viktige forretningsreiser.
* I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

Planlegg i god tid

Det er naturlig nok mest gunstig å forsøke og unngå situasjoner hvor nødpass er påkrevet.

For personer over 16 år er et pass gyldig i hele 10 år. For de under 16 år er passets gyldighetstid fra 2 til 5 år avhengig av alder.

Slik sett vet man i relativt god tid når passet løper ut. Men avvik kan forekomme og da kan nødpass være en god redning på din reise ut i verden.

Siste nytt om pass

NyttPass.no gjør oppmerksom på at regler og priser rundt dette med søknad om pass og fornyelse av pass kan endres.

Vi anbefaler derfor alltid at man også tar en siste sjekk på politiets egne nettsider for pass før du skal søke om eller fornye pass, eller du skal ut på reise til utlandet - se link nedenfor.