Dersom du har mistet ditt pass

Om uhellet er ute og passet ditt kommer på avveie, enten du mister det eller blir utsatt for tyveri, er det viktig at du så raskt som mulig varsler politiet om dette ved personlig fremmøte.

Som eneste gyldige reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter er det viktig at du passer ekstra godt på passet ditt.

Allikevel kan det skje ved et hendelig uhell, eller for eksempel ved tyveri, at passet blir borte. I slike tilfeller lyder oppfordringen fra politiet som følger:

- Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet.

- Hvis du trenger nytt pass raskt, kan du få utstedt nødpass.

- Mister du passet i utlandet, må du gi beskjed til nærmeste ambassade eller konsulat hvor du kan søke om nytt pass.

- Pass som er meldt tapt kan ikke benyttes igjen hvis det skulle komme til rette.

- For å forhindre misbruk av pass som er på avveie, blir tapte pass omgående registrert både i nasjonale og internasjonale registre.

Som man forstår av ovenstående skal man ikke ta for lett på om passet kommer på avveie. Meld derfor i fra så snart som over hodet mulig.

Siste nytt om pass

NyttPass.no gjør oppmerksom på at regler og priser rundt dette med søknad om pass og fornyelse kan endres.

Vi anbefaler derfor alltid at man også tar en siste sjekk på politiets egne nettsider før du skal søke om eller fornye pass, eller du skal ut på reise til utlandet - se link nedenfor.