Pass for hunder, katter og ildere

Det er ikke bare vi mennesker som må ha papirene i orden ved reiser til utlandet. Dersom du har kjæledyr av typen hund, katt eller ilder trenger de også pass for å reise.

- Landbruks- og matdepartementet har endret flere forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Det er særlig reglene om behandling mot bendelorm, innførsel av hunder fra Sverige og innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland som er endret. Endringene trer i kraft 1. mai 2013, opplyser Mattilsynet.no.

Deretter lister de opp en del punkter som berører ulike forhold rundt dette. Blant annet er følgende verdt å merke seg:

- Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat.

NyttPass.no anbefaler alle dette kan være aktuelt for å lese grundig gjennom informasjonen hos mattilsynet - se link nedenfor.

I tillegg har NRK en god artikkel om emnet EU-pass for hunder på sin nettside - se link nedenfor.

Siste nytt om pass for hunder, katter og ildere

NyttPass.no gjør oppmerksom på at regler rundt dette med pass for hunder, katter og ildere, samt også andre dyr kan endres.

Vi anbefaler derfor alltid at du også tar en siste sjekk på mattilsynets egne nettsider for pass før du tar med hund, katt eller ilder på tur til utlandet - se link nedenfor.